Skribenter

Medverkande skribenter i ”Att ge upp har inte övervägts” presenteras först kort med enbart namn och därefter utförligare.

Medverkande skribenter

Ulla Berglindh, Birgitta Berglund-Nilsson, Ulla Björnberg, Anna-Lisa Björneberg, Margareta Brandby-Cöster, Birgitta Brown, Anette Carlsson, Ninni Carlsson, Eva Dahmén-Janson, Ingela Eek, Viveka Enander, Marie Falksten, Gunilla Fürst, Ulla Holmlid, Ingrid Holmquist, Kerstin Keen, Kerstin Lindahl, Monica Påhlsson, Carina Ridenius, Christina Rogestam, Thina Segerström, Lisbeth Stenberg, Stina Sundberg, Gudrun Tiberg, Agneta Wiren, Eva Zetterman.

Utförliga presentationer av skribenterna

Namn med länkar medverkar i intervjuserien Möt skribenten där de berättar hur det var att skriva boken ”Att ge upp har inte övervägts” och vad de ser som nästa steg.

Ulla Berglindh, f. 1942 i Göteborg, har arbetat med administration och utövande av undervisning – som folkbildare inom Folkuniversitetet, som lärarutbildare/universitetslektor inom universiteten i Karlstad, Göteborg och Zagreb, som skribent i flera antologier om utbildning och skolhistoria.

Birgitta Berglund-Nilsson f. 1935, docent i franska, lärare i franska, italienska, latin och grekiska vid Göteborgs universitet. Gästprofessor vid universitetet i Åbo. Ordförande i Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb 2007–11, därefter hedersmedlem.

Ulla Björnberg, f. 1943, professor emerita i sociologi vid Göteborgs universitet med inriktning på kön, familj och samhälle samt migration. Hon har drivit ett flertal projekt i samarbete med forskargrupper i Europa. Nu verksam i föreningar, bl.a. Gender and development in practice (GADIP).

Anna-Lisa Björneberg, f. 1932 i Malmö, socionom, leg. psykoterapeut S:t Lukas, f. d. liberal fritidspolitiker i Härryda. Sedan 1998 engagerad i IKFFs göteborgskrets.

Margareta Brandby-Cöster, f. 1947, teol. dr., fil. lic. och prästvigd 1970 för Karlstads stift där hon tjänstgjort i drygt 30 år. Hon har varit kyrkoherde i Masthuggets församling i Göteborg 1988–95. Hon har doktorerat på lutherska drag i Selma Lagerlöfs författarskap och har översatt dansk teologi till svenska.

Birgitta Brown, f. 1944 i Göteborg, bibliotekarie och fil.dr. i engelska. Hon har arbetat som chef både inom folkbiblioteken och Universitetsbiblioteket i Göteborg. Hon medverkade till omstart av KAF västra krets och har varit med i Göteborgkvinnor i rörelse/r sedan starten. 

Anette Carlsson, f. 1945, uppvuxen i Vänersborg, journalistexamen vid Institutionen för Journalistik och Medievetenskap. Anställd som reporter, producent och programledare på SVT 1969–2000. Redaktör för I tid och otid, ett urval av Ingrid Segerstedt Wibergs journalistik, 1933–97 i två delar.

Ninni Carlsson, f. 1962 i Göteborg är fil.dr. universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon forskar främst om sexuella övergrepp och leder kurser inom mäns våld mot kvinnor. Hon är aktiv inom #metoo-rörelsen med ett förflutet i kvinnojoursrörelsen genom Stödcentrum BEDA. 

Eva Dahmén-Janson, f. 1944 i Glasgow, sjukgymnast. Ordförande i Göteborgs Idun sedan 2015 och sedan 1996 ordförande i Stiftelsen för uppmuntran av öm och sedlig modersvård (grundad i Göteborg 1849).

Ingela Eek, f. 1945 i Göteborg, siktade på att bli lärare, men valde TV som var ett nytt och spännande medium. Efter internutbildning på SVT arbetade hon som redigerare och bildproducent 1966–2005. Efter guideutbildning är hon nu stadsvandrare och föredragshållare med betoning på kvinnohistoria. 

Viveka Enander, f. 1967, socionom och fil.dr. i socialt arbete. Hon har en bakgrund i kvinnojoursrörelsen och forskar idag om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer vid Göteborgs Universitet samt Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Marie Falksten, f. 1948 i Göteborg, konstnär; måleri, grafik foto och film. Var engagerad i FilmCentrum, FolketsBio och Kvinnorörelsen. Senare i konst och kulturorganisationer. Gjorde bilder till kvinnorörelsen under 1970-90 talet. Arbetat bl.a. som bildlärare och kulturpedagog, medlem i Tjejfilm och KvinnoBion. 

Gunilla Fürst, f. 1943 i Munkedal, fil dr. i sociologi. Har forskat om och utvärderat jämställdhetssatsningar på uppdrag av regeringskansliet, länsstyrelse, kommun, fackliga organisationer m. fl. Mångårig ledamot i Kvinnofolkhögskolans stiftelsestyrelse. 

Ulla Holmlid, f. 1946 i Göteborg, lärare i naturvetenskap och matematik på Hammarkullsskolan 1970–85, lärare och rektor på folkhögskolorna Wendelsberg och Kvinnofolkhögskolan under åren 1985–2013. Styrelseuppdrag inom nykterhetsrörelse och folkbildning.

Ingrid Holmquist, f. 1943 i Göteborg är professor emerita i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat publicerat Salongens värld (2000) samt antologierna Könsöverskridande vänskap (2011) och Doris Lessing – en författare i vår tid (2016).

Kerstin Keen, f. 1939 i Malmö, fil.dr. i historia lärare vid Göteborgs universitet och högskolan i Jönköping, chefspositioner inom AB Volvo och Skolverket. Egen företagare, fritidspolitiker (L) i kommun och region. Riksdagsledamot 1986–88. 

Kerstin Lindahl, f. 1926, göteborgare 1964 och aktiv politiskt och fackligt samt inom Grupp 8. Deltagare i kommunens jämställdhetsberedning samt representant i Jämställdhetsrådet. Jämställdhetshandläggare vid Energiverken i Göteborg. Verksam inom Kvinnofolkhögskolan som styrelsemedlem med mera.

Monica Påhlsson, f. 1936 i Falköping, f. d. vd och ägare av Fraenkel & Påhlsson, liberal fritidspolitiker. Ordförande i Fredrika Bremer-förbundets göteborgskrets 1975–79, förbundsordförande 1982–85, ordförande i SPF Seniorerna Ögryte 2008–20. Styrelseuppdrag bl.a. i SVT, Göteborgs universitet.

Carina Ridenius, f. 1965 i Borås, vd och ägare av PIK, Presentationsteknik AB. Innehar Master of Arts och Master of Science. Arbetar med styrelsefrågor, ledar- och mentorskap för kvinnor. Har varit ordförande för Moderatkvinnor i Göteborg 2015–17 är nu ledamot i Regionfullmäktige.

Christina Rogestam, f. 1943 i Linköping, riksdagsledamot (C) Göteborg 1973–82, förvaltningschef för Göteborgs universitet 1982–1987, generaldirektör Statens Invandrarverk 1988–93, koncernchef Akademiska Hus 1993–2003, förbundsordförande SPF Seniorerna 2014–17.

Thina Segerström, f. 1946 i Göteborg, skulptör och keramiker. Aktiv inom konst, kultur och kvinnorörelsen. Deltog på 70-talet bl.a. i bildandet av kooperativet ”Konsthantverkshuset” i Göteborg och senare i Kvinnocentrums ”Husgrupp” i arbetet för ett kvinnohus i staden. 

Lisbeth Stenberg, f. 1948, docent i litteraturvetenskap, bibliotekarie med ett engagemang i S-kvinnor, Kvinnor för fred och skapandet av ett Kvinnohus med jourverksamhet i Norrköping. Flyttade till Göteborg 1984 och var efter det aktiv i Forum för kvinnliga forskare och Kvinnofolkhögskolan. 

Stina Sundberg (1954–2011) initiativtagare, lärare och rektor vid Kvinnofolkhögskolan, aktiv i lesbiska grupper och Tjejfilm. Hon arbetade senare som jämställdhetssamordnare för Västra Götalandsregionen och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Sundberg var engagerad i uppbyggnaden av Fi där hon satt hon partistyrelsen från 2005.

Gudrun TIBBE Tiberg, f. 1945 i Uppsala, journalist, fil. kand. Jämställdhetsarbete i Göteborgs kommun. Fackligt och politiskt arbete för att stoppa och förändra vårt nuvarande pensionssystem. Engagerad i Feministiskt initiativ sedan starten 2005. Hon har representerat Fi i Göteborgs fullmäktige och en stadsdel 2014 – 18. Sitter nu i Lokalnämnden.

Agneta Wiren, f. 1944, gymnasie- och folkhögskollärare. Politiskt aktiv inom kvinnorörelsen i Lund ”Kvinnoligan”, inom (v) i Vilhelmina, Århus och inom olika grupper i Göteborg, bl.a. Hbt-seniorerna. Var med och startade Kvinnofolkhögskolan 1983, där hon verkat som rektor. Styrelsemedlem i SKV, West Pride, HbtqBo m.m.

Eva Zetterman, f. 1957, docent i Konst och bildvetenskap, verksam som lärare och forskare vid Göteborgs universitet med intresse för maktrelationer, tidigare vid Karlstad universitet, som red. för Kvinnovetenskaplig tidskrift, aktiv i Forum för kvinnliga forskare i Göteborg.

Om projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Kontakt

goteborgskvinnorirorelser
@gmail.com

KAF

Kvinnliga Akademikers Förening
Västra Kretsen, Göteborg