Organisationer

En sammanställning av de kvinnoorganisationer i Göteborg som nämns i boken ”Att ge upp har inte övervägts”.

Aktuellt forum / Politiska klubben

Centerkvinnor i Göteborg

Centralkommittén för kvinnoorganisationer, CK

Fatima Goce

FCO Kvinnornas fackliga samarbetskommitté

Feministisk initiativ

Fisofa

Fjärilen

Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning

Fredrika Bremer-förbundet

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg, FKPR

Hus och hem

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Grupp 8 i Göteborg

Göteborgs Idun

Göteborgs hembiträdesförening

Göteborgs hushållslärare

Göteborgs interreligiösa centers kvinnodialoggrupp

Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb

Göteborgs kvinnoförening

Göteborgs kvinnoföreningarnas beredskapskommitté

Göteborgs kvinnoförening för Sveriges sjöförsvar

Integrationsnätverket Göteborg

Iris

Kappsömmerskornas fackförening

Kristliga föreningen för unga kvinnor

Kurdiska kvinnoföreningen i Bergsjön

Kvinnliga akademikers förening, västra kretsen

Kvinnocenter i Bergsjön

Kvinnocentrum

Kvinnohistoriskt arkiv

Kvinnojouren ADA

Kvinnor för fred

Kvinnofolkhögskolan

Kvinnojouren BEDA

Lesbisk front / Lesbiska ligan / Lesbiska feminister

Lex femme / Terrafem, Göteborg

Liberal kvinnorörelse i Göteborg

Makedoniska föreningen

Moderata kvinnor

S-kvinnor i Göteborg

Sköldmön

Soroptimisterna

Stödnätet

Teenage mothers empowerment

Trajosko Drom

Yrkeskvinnors klubb

Zonta

Utby kooperativa kvinnogille

Vita bandet

Vägen in

Om projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Kontakt

goteborgskvinnorirorelser
@gmail.com

KAF

Kvinnliga Akademikers Förening
Västra Kretsen, Göteborg