Tillbakablick år 2017

Samordnarna diskuterade insända texter, projektgruppen träffades och Elda under din vrede arrangerades på Stadsbiblioteket.

Möten med samordnare

Lördagen den 14 januari samlades 13 kvinnor på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap för att diskutera ett synopsis till inledning. Samordnarna, minst en från varje temagrupp, hade ett nytt möte den 24 april på Kvinnofolkhögskolan och träffades därefter för en heldag på Bel Parc den 29 augusti för att diskutera insända texter, ca 120 sidor, och organisationen av projektet. Därefter hölls ytterligare två möten den 21 september och den 7 december. Vid det senare tillfället diskuterades den text Lisbeth Stenberg utifrån CK:s arkiv skrivit om mellankrigstiden. 

Möte med projektgrupp/styrgruppen

Den 9 november träffades för första gången en projektgrupp/styrgrupp. Samordningsgruppen hade den 21 september utsett Agneta Wirén och Monica Påhlsson att jämte projektledaren Lisbeth Stenberg utgöra projektgrupp. Helena Streijffert sekreterare i KAF:s västra krets deltog vid mötet. KAF som juridisk person är redovisningsskyldig för vissa projektmedel från Anna Ahrenbergs fond samt Mary von Sydows fond. Katarina Hultin från Kultur i väst är adjungerad till styrgruppen.

Elda under din vrede – poesi & kvinnorörelser

Lördag den 11 november hölls ett offentligt arrangemang på Stadsbiblioteket med kring 100 deltagare i samverkan med Kultur i Väst. Carina Agnesdotter berättade om Ingrid Sjöstrands liv och poesi, och den stora roll hennes dikter spelade för 1980-talets fredsrörelse. Poeterna Karin Brygger och Arazo Arif samt Adas musikaliska teater medverkade och Eva Lilja ledde ett samtal om hur de använder dikten som medel i sitt samhällsengagemang.