En tillbakablick på projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r – en tillbakablick 
av Lisbeth Stenberg.
16.2 2021

Forskarcirkel om att forska i kvinnors historia, startade våren 2014

Det var en samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan, KvinnSam och KAF:s västra krets. 

Syftet var att intressera kvinnor för studier i kvinnors historia och ge redskap för att gå vidare utifrån egna idéer och intressen.

En temadag hölls på Kvinnofolkhögskolan den 8 februari 2014 och därefter besöktes olika arkiv samt hölls tematräffar på Kvinnofolkhögskolan, totalt vid sex tillfällen under våren. 

Hösten 2014 fortsatte med ytterligare arkivbesök och en temadag på Kvinnofolkhögskolan. Följande arkiv besöktes: KvinnSam, Landsarkivet (2 ggr), Regionarkivet, Stadsmuseets arkiv.

Våren 2015 hölls en temadag på Kvinnofolkhögskolan men få deltog och forskarcirkeln höll på att rinna ut i sanden. Då enades de närvarande vid ett möte: Agneta Wirén, Lisbeth Stenberg, Birgitta Brown och Ingela Eek, om att till hösten försöka samla kvinnor från olika kvinnoorganisationer för ett projekt att skriva Göteborgs kvinnorörelsers historia till Göteborgs 400 års jubileum 2021. Under senvåren kontaktade sedan främst Agneta och Lisbeth kvinnor som kunde tänkas vara intresserade. 

Projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r tar form.

Läs om projektet fortsatta utveckling under åren från 2015 till idag: