Tillbakablick år 2020

Bokmanuset lämnades till förlaget, planeringen fortsatte inför ceremonin med bokrelease 8 mars 2021, planeringsgrupper bildades och Rösträttens texter diskuterades – allt i digitala möten på Zoom.

Boken

Redaktionsgruppen diskuterade hela manus till antologin vid ett möte den 6 mars. Lisbeth Stenberg ändrade och kompletterade texterna som lämnades till Makadam förlag den 10 juni tillsammans med det bildmaterail som då insamlats. Redaktörens arbetet med boken fortsatte sedan med komplettring av bilder och korrekturläsningar av texten.

Planering av arrangemang 2021

Projektets styrgrupp arbetade under våren på att genom samarbeten få till stånd några av de arrangemang som förslogs vid mötet den 7 oktober 2019. På grund av Coronapandomin kunde inget nytt stormöte hållas i Kvinnofolkhögskolans lokaler. I stället har möten hållits digitalt.

Möten på Zoom

Efter att ha löst en licens för att kunna genomföra möten under hösten hölls ett första sådant på Birgitta-dagen den 7 oktober. Över 30 personer deltog varav några var KAF-medlemmar från andra delar av landet. Lisbeth Stenberg, Monica Påhlsson och Agneta Wirén visade Power-point-presentationer av innehållet i den kommande boken Att ge upp har inte övervägts. Dessutom presenterades planerna för arrangemang under 2021.

Planeringsgrupper bildades

En uppföljning av mötet ägde rum på Zoom den 2 november då de ca 30 deltagarna valt vilken planeringsgrupp de ville delta i.

Grupper och gruppledare var:

  • Kvinnor i Interkulturella möten i Göteborg, Ulla Björnberg
  • #metoo – Vad kan vi göra tillsammans i Göteborg? Ninni Carlsson
  • Firande av rösträtten den 12 september 2021 i Aulan, Vasaparken med efterföljande utställning från Demokrati100, Lisbeth Stenberg
  • Minnesmärken över Ingrid Segerstedt Wiberg, Monica Påhlsson och Ulla Berglindh
  • Samtal över generationsgränserna, Agneta Wirén.

Tanken var att grupperna sedan skulle fortsätta arbeta under jubileumsåren.

Ceremoni med release av boken 8 mars 2021 planerades

Ledningsgruppen fortsatte själva att planera för release av boken 8 mars 2021 på Börsen då den ska överlämnas till staden vid en ceremoni. En kvinnokarta och flera vandringar planeras av en särskild grupp. Flera andra arrangemang som börjat diskuteras kunde inte vidare konkretiseras p.g.a. av den osäkerhet som Corona medfört. 

Möte om Rösträttens texter

Den 23 november hölls ytterligare ett zoom-möte då Fia Adler Sandblad och Andreas Luukinen från Adas teater medverkade och berättade om sitt projekt Rösträttens texter. Syftet med mötet var att intresserade föreningar att hösten arrangera en föreställning. Rösträttens texter är en flexibel teateruppsättning. Korta pjäser av Frigga Carlberg och andra viktiga texter kan användas vid olika arrangemang under jubileumsåren där kultur kan kombineras med föreläsningar och samtal.