Hem

Att ge upp har inte övervägts!

År 2021 firade vi hundra år av kvinnlig rösträtt till riksdagen och att staden Göteborg fyllde 400 år! Bilden visar Sveriges första och enda gatudemonstration för kvinnlig rösträtt, den 2 juni 1918 i Göteborg.

8 mars 2021 överlämnade Göteborgskvinnor i rörelse/r boken ”Att ge upp har inte övervägts” till Anneli Rhedin, Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs stad.


Redaktör: Lisbeth Stenberg utgiven på Makadam förlag.

Med boken Att ge upp har inte övervägts skrivs kvinnornas organisering in i den göteborgska historien – ett trettiotal organisationer från 1884 till idag presenteras av närmare trettio skribenter.

Boken överlämnades till staden 8 mars 2021. Det var då hundra år sedan svenska kvinnor för första gången kunde rösta i ett val till riksdagen. Samma år började Göteborg fira sitt 400-årsjubileum.

Hjärtefrågor för de organiserade kvinnorna har varit omsorg om utsatta barn, kvinnor och gamla. Som en röd tråd går även kampen för kunskap och bildning, lika lön och kvinnans rätt till sin kropp. En av de organisationer som presenteras är Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Avslutningen av IKFF:s text lyder:

”Trots små ekonomiska resurser, långa perioder utan egen lokal och ibland få medlemmar, många av dem äldre, har kampen för fred och frihet kunnat föras även i Göteborgskretsen under snart hundra år. Att ge upp har inte övervägts. Nya generationer tar över stafettpinnen, när de gamla måste sluta sitt arbete. Så länge våld används för att lösa konflikter är inte arbetet slutfört i IKFF, Göteborgskretsen.”

Bokens titel har hämtats ur citatet. Berättelser om många föregångskvinnor finns i boken. ”Att ge upp har inte övervägts” kan stå som motto även för deras enträgna arbete.


Beställ boken ”Att ge upp har inte övervägts” från exempelvis Bokus eller Adlibris.

Tack!

Varmt tack till alla er som varit möjliggörare bakom ”Att ge upp har inte övervägts”!
Ett femtiotal kvinnor har medverkat i möten och diskussioner, ännu fler än som står som författare. Avgörande har stödet från två kvinnliga Göteborgsdonatorers fonder varit, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond.

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF centralt och dess Västra krets har fungerat som institutionell garant.  Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen stöttade med filminspelning och streaming 8 mars. Läs en längre text med tack till fler möjliggörare här.

Om projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Kontakt

goteborgskvinnorirorelser
@gmail.com

KAF

Kvinnliga akademikers förening
Västra Kretsen, Göteborg