Kvinnifestation 2 juni 2018

Sveriges första och enda demonstration för kvinnlig rösträtt hölls 2 juni 1918 i Göteborg.
2 juni 2018 gick vi den igen under de paroller som ännu ej uppfyllts.

Kvinnofrid. Lika Lön för lika arbete. Internationell kvinnosolidaritet. Kvinna, använd din rösträtt. Full medborgarrätt.

Ett arrangemang av Göteborgskvinnor i rörelse/r.
Film av Neta Norrmo.