Tillbakablick år 2015 och 2016

Projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r tar form med stormöten och arrangemanget Konst i Göteborgs kvinnorörelse på Stadsbiblioteket.

Stormöte 1 

Lördagen den 17 oktober 2015 deltog 27 personer i en träff på Kvinnofolkhögskolan. I fyra olika temagrupper diskuterades kunskapsläget. Professor Christina Florin, KAF, medverkade med ett anförande om rösträttsrörelsen. Beslut togs om att fortsätta kartläggningsarbetet i olika temagrupper för: rösträttsrörelsen, politiska organisationer, idéburna organisationer, 1970-talets kvinnorörelse och kultur i rörelser.

Stormöte 2 

Lördagen den 23 januari 2016 samlades 32 personer och enades om ramarna för ett fortsatt arbete och tog beslut om ansökan om medel för projektet i Anna Ahrenbergs fond och Mary von Sydows fond. Professor Lena Wängnerud höll ett föredrag ”Jämställdhetens paradox – fler kvinnor i politiken men minskad betydelse av könstillhörighet” som var utgångspunkt för en gemensam diskussion.

Stormöte 3 

Lördagen den 15 oktober 2016 deltog 29 kvinnor. De olika grupperna och projektledningen redovisade läget för det pågående arbetet. KAF:s ordförande Lisa Öberg höll ett anförande ”Kvinnan gör sig hörd. En 1800-talsbarnmorska och hennes yrkessystrar”

Konst i Göteborgs kvinnorörelse under 150 år.

Offentligt arrangemang lördagen den 3 december på Stadsbiblioteket med kring 80 deltagare i samverkan med Kultur i Väst. Charlotta Hanner Nordstrand talade om rörelseaktiva konstnärer, Joacim Claesson om körledaren och musikern Elsa Stenhammar (grundare av Göteborgs Symfoniska kör 1917) samt Marie Falksten, som talade om sitt eget konstnärskap och engagemang från 1970-talet fram till idag.