Boken

År 1921 kunde svenska kvinnor för första gången rösta i ett val till riksdagen.
År 2021 är det hundra år sedan detta demokratiska genombrott. Samma år börjar Göteborg fira sitt 400-årsjubileum.

Med boken Att ge upp har inte övervägts skrivs kvinnornas organisering in i den göteborgska historien – ett trettiotal organisationer från 1884 till idag presenteras av närmare trettio skribenter.

Läs Bibliotekstjänsts briljanta betyg på boken.

Att ge upp har inte övervägts

Göteborgskvinnor i rörelse/r

Boken utkommer på Makadam förlag.
Bokrelease var 8 mars 2021, redaktör Lisbeth Stenberg.

Hjärtefrågor för de organiserade kvinnorna har varit omsorg om utsatta barn, kvinnor och gamla. Som en röd tråd går även kampen för kunskap och bildning, lika lön och kvinnans rätt till sin kropp. En av de organisationer som presenteras är Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Avslutningen av IKFF:s text lyder:

”Trots små ekonomiska resurser, långa perioder utan egen lokal och ibland få medlemmar, många av dem äldre, har kampen för fred och frihet kunnat föras även i Göteborgskretsen under snart hundra år. Att ge upp har inte övervägts. Nya generationer tar över stafettpinnen, när de gamla måste sluta sitt arbete. Så länge våld används för att lösa konflikter är inte arbetet slutfört i IKFF, Göteborgskretsen.”

Bokens titel har hämtats ur citatet. Berättelser om många föregångskvinnor finns i boken. ”Att ge upp har inte övervägts” kan stå som motto även för deras enträgna arbete.

Beställ boken ”Att ge upp har inte övervägts” från exempelvis Bokus eller Adlibris.

Om projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Kontakt

goteborgskvinnorirorelser
@gmail.com

KAF

Kvinnliga Akademikers Förening
Västra Kretsen, Göteborg