Tillbakablick år 2018

Stormöte och uppföljning av #metoo och sedan?, föreläsning med Kjell Östberg, Kvinnifestation som filmades och Tusen systrar kan ställa krav arrangerades på Stadsbiblioteket.

Stormöte

Stormöte 4 lördagen den 13 januari 2018 med kring 80 deltagare på Kvinnofolkhögskolan. Temat var #metoo och sedan? och syftet att erbjuda en mötesplats för kvinnor ur olika generationer och från skilda organisationer för att öppna för idéutbyte om framtiden. Inledare var forskarna: Evelina Johansson, Åsa Wettergren och Ninni Carlsson. Dagen ordnades i samverkan med Kvinnofolkhögskolans stödförening.

Föreläsning med Kjell Östberg

Onsdagen den 24.1 ”Kvinnorörelsens roll för demokratisering och samhällsutveckling i 1900-talets Sverige”. Föreläsning ordnades i samverkan med Kvinnofolkhögskolans stödförening och lockade omkring 80 deltagare.

Uppföljning av #metoo och sedan?

Tisdagen den 14 april 2018 med ca 25 deltagare. Ninni Carlsson gjorde en tillbakablick på vad som hänt sedan stormötet i januari. Vi diskuterande kommande arrangemang. Främst demonstrationen och festdagen den 2 juni där #metoo lyfts genom parollen ”1918 – Kvinnofrid – 2018” och en av talarna Ninni Carlsson behandlade ämnet.

Kvinnifestation den 2 juni

Hundra år efter den enda demonstration för kvinnlig rösträtt som hölls i Sverige och det i Göteborg. Från Järntorget till Götaplatsen tågade över 200 personer i hettan under parollerna:

1918–Full medborgarrätt–2018

1918–Kvinnofrid–2018

1918 Lika lön för lika arbete–2018

1918–Internationell kvinnosolidaritet–2018

1918–Kvinna använd din rösträtt–2018. 

På Götaplatsen var det sång av kören Pica Pica, allsång och tal. Pjäsen Föregångerskan om Gulli Petrini, av Regionteater Blekinge Kronoberg med manus av Lisa Lindén och framförd av Cathrine Westling, visades i Stadsbibliotekets Hörsal. 

Neta Norrmo filmade Kvinnifestationen och filmen finns att se på Vimeo.

”Tusen systrar kan ställa krav” om musik och kvinnorörelser

Från rösträttskörer till #visjungerut, var en minnesvärd eftermiddag i Hörsalen på Stormöte Stadsbiblioteket i Göteborg lördagen den 1 december 2018. 

När den femton kvinnor starka Göteborgs feministiska kör inledde med en sång från rösträttsrörelsens tid skapades direkt en kampstämning. Eva Öhrström talade sedan om Elfrida André och Elsa Stenhammar och deras betydelse i rösträttsrörelsen i början av 1900-talet. Mia Gerdin, legendarisk kulturjournalist, talade om 1970-talet och kvinnorörelsens musik bl.a. band med Göteborgsanknytning som Andra bullar, Kvinnoväsen och Häxfeber. Rebecca Dobre Billström, doktorand i musikvetenskap från Örebro, talade om dagens musikliv och kunde visa att mycket pågår och att det går att tala om feministiska musikrörelser i pluralis. Rebecca avslutade med att visa Stina Velocettes videohyllning och kampsång till sina systrar ”Ska det va såhär” inspirerad av alla berättelser i samband med #metoo. Stina Velocette var sedan med i ett samtal om musik och kvinnorörelser där alla de medverkande deltog samt Marie Hagberg, medlem i 1970-talsgruppen Kvinnoväsen. 

Mellan föredrag och samtal sjöng Maud Lindström ur sin repertoar av feministisk visrock´n roll. Hennes texter och framträdande var en höjdpunkt som visar hur dikt till musik kan bära fram politiska budskap på ett nära mänskligt sätt. Hela dagen gav en utomordentlig illustration till hur musik och sång har använts för att skapa samhörighet och identitet inom kvinnorörelsen under hundra år.