Vänner

Göteborgskvinnor i rörelse/rs vänner är intresserade av eller delaktiga i projektet på ett eller annat sätt.

Välkommen som vän, hör av er till oss om ni vill finnas med här.

ADAS teater uppmärksammar rösträtten med en föreställning.

ADA Sweden med notis om Kvinnifestationen.

Centerkvinnorna Göteborg.

Demokrati100, med i kalendariet.

Göteborg firar 400 år med vår sida Kvinnornas gåva till staden.

Kvinnofolkhögskolans Stödförening.

Kvinnliga akademikers förening, KAF.

Louise Lindblom.

Miljöpartiet i Göteborg.

Musikalen om Frigga.

Septemberteatern.

Skriv under medborgarförslaget att Frigga Carlberg ska få en staty i Göteborg.

Sophie Elkans vänner, Facebooksida.

Tatiana Madrid, tack för tekniksupport!

Vi måste prata, stärker folkbildningens demokratiarbete.

Om projektet

Göteborgskvinnor i rörelse/r.

Kontakt

goteborgskvinnorirorelser
@gmail.com

KAF

Kvinnliga Akademikers Förening
Västra Kretsen, Göteborg