Demokratijubileum – kort version

Den 12/9 2021 firade vi 100 år av kvinnlig rösträtt med ett Demokratijubileum. Ett halvdagsprogram med spännande seminarier och inspirerande tal samt inslag av musikal och kampsånger. Evenemanget direktsändes av Göteborgs universitet.
Arrangerade gjorde Göteborgsborgskvinnor i rörelse/r tillsammans med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.
Se det fullständiga programmet och de medverkande nedan.
Här kan du se en kort filmad version av festdagen.

Demokratijubileum – vi firar 100 år av kvinnlig rösträtt till riksdagen

Tid: Söndagen den 12 september 2021, kl. 14.00–17.00
Plats: Aulan, Göteborgs universitet, Vasaplatsen, Göteborg

14.00 Öppnande
Mia Samuelsson: Trumpetfanfar utifrån Alice Tegners: Ute blåser sommarvind 
Sara Sjödahl: Pianostycke av Elfrida Andrée
Konferencier: Ulla Berglindh
Åsa Lindestam, Riksdagen
Fredrika Lagergren, Göteborgs universitet
Monica Påhlsson, Göteborgskvinnor i rörelse/r 

14.25 Kvinnorna – Demokratin då, nu och i framtiden
Charlotta Hanner Nordstrand ”S.A. Hedlund – Göteborgs första kvinnosaksman och hans tankar om Göteborgs högskola”

Kvinnornas sång, (The Women’s Battle Song) Maud Lindström

Valet till riksdagen i Göteborg 1921 – de två första kvinnorna valda från Göteborg
Kerstin Hesselgren, Renée Frangeur
Nelly Thüring, Malin Arvidsson

Sånger ur Musikalen om Frigga med: Mikaela Alburg, Ida-Maria Brunt, Jessica Högefjord Åslund, Linda Lättman, Louise Thörner samt vid pianot: Sara Sjödahl

PAUS

15.40 Lena Wängnerud om Rösträttens århundrade
Lisbeth Stenberg om ”Att ge upp har inte övervägts” – Göteborgskvinnor i rörelse/r 
Sanna Hellgren, KvinnSam – att samla och bevara kvinnorörelsen

Aldrig mera stum texter och framförande Fia Adler Sandblad & Maud Lindström

PAUS

16. 10 Panelsamtal: Kvinnorna – demokratin idag och i framtiden
Moderator: Lena Wängnerud 
Deltagare: Åsa Lindestam, riksdagsledamot (S) 
Monica Påhlsson, kommunalpolitiker L
Teysir Subhi, ledamot av kommunfullmäktige, partiledare för Fi 

16.50 – 17.00 Avslutning
Cecilia Malmström

Medverkande
Fia Adler Sandblad, skådespelare
Mikaela Alburg, musikalartist
Malin Arvidsson, historiker, Lunds universitet
Ulla Berglindh, Folkuniversitetet
Ida-Maria Brunt, musikalartist
Renée Frangeur, docent i historia och folkhögskolelärare
Charlotta Hanner Nordstrand, fil.dr. Institutionen för kulturvård, GU
Sanna Hellgren, bibliotekarie, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Jessica Högefjord Åslund, musikalartist
Fredrika Lagergren Wahlin, GU
Åsa Lindestam, riksdagsledamot (S) förste vice talman
Maud Lindström, visartist
Linda Lättman, musikalartist
Cecilia Malmström, f.d. EU-kommissionär, Assar Gabrielsson gästprofessor, GU 
Monica Påhlsson, Göteborgskvinnor i rörelse/r
Mia Samuelsson, musiker
Sara Sjödahl, konsertpianist
Lisbeth Stenberg, Göteborgskvinnor i rörelse/r
Teysir Subhi, ledamot av kommunfullmäktige i Göteborg, partiledare för Feministiskt initiativ
Louise Thörner, musikalartist
Lena Wängnerud, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, GU

Teknik och stöd
Kortfilm: Neta Norrmo
Filmning: Matias Ruiz-Tagle 
Ljudtekniker: Jhonnie Martina, Rasmus Sand
Tina Glenvik, regissör Musikalen om Frigga
Katarina Hultin, samordnare Göteborgskvinnor i rörelse/r
Cecilia Floris, Göteborgs universitet

Arrangörer:
Göteborgskvinnor i rörelse/r inom Kvinnliga akademikers förenings västra krets,
Göteborgs universitet, Folkuniversitetet.